NOVÉ BUNGALOVY V MLYNICI NA PREDAJ - IBV KAPUSTNICE
Popis

REALITY KAMZÍK Vám ponúka exkluzívne rodinné domy typu bungalov v lokalite IBV KAPUSTNICE v obci MLYNICA s krásnym výhľadom
na celú panorámu Vysokých Tatier.             

Predpokladaný najneskorší termín začatia realizácie rodinných domov jar 2023, ukončenie výstavby leto 2024.

Bungalovy sú situované do mierne svahovitých pozemkov s krásnym výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a na južnú stranu na Kráľovú hoľu.
Bungalov sa predáva v prevedení holodom.

POPIS
* úžitková plocha domu 118,05 m2
* terasa 39,7 m2
* zastavaná plocha s terasou    141,70 m2
* obostavaný priestor    660,00 m3
* výška hrebeňa strechy    4,50 m
* sklon strechy    12,0°

V cene výstavby sú zahrnuté:

•    zemné práce, štrkový podsyp pod základy
•    základové konštrukcie (základové pásy a pätky) a základová doska vystužená KARI sieťou
•    hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov s penetračným náterom
•    obvodové ·nosné murivo hr. 300 mm
•    vnútorné nosné murivo hr. 200 mm
•    vnútorné deliace priečky hr. 140 mm a hr. 115 mm.
•    montované nosné preklady
•    drevený priehradový väzníkový krov
•    strešný plast z betónových škrídiel vrátane doplnkov
•    klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
•    komínový systém z tvárnic a šamotových vložiek (alt. nerezový komín)
•    vonkajšie plastové okna, dvere 
•    vnútorné ZTI inštalácie - vodovod, kanalizácia, plynovod
•    kompletná elektroinštalácia vrátane slaboprúdových rozvodov
•    kompletné ústredné kúrenie podlahové a rebríkové vykurovacie telesá v kúpeľni
•    nútene vetranie s rekuperáciou
•    vnútorné vápenno-cementové štukové omietky stien a stropov, maľby stien a stropov (biela)
•    tepelná izolácia podláh, betónová mazanina podláh
•    tepelná izolácia strešných a stropných konštrukcií
•    sadrokartónový podhľad s parozábranou, 1x biela maľba
•    kondenzačný kotol so zásobníkom TÚV, alternatívne tepelné čerpadlo
•    kompletný vonkajší zatepľovací systém vrátane obkladov

Postupné financovanie a termíny uhradenia častí kúpnej ceny, ktorá je rozdelená na kúpnu cenu za pozemok a za rodinný dom:


1. REZERVÁCIA - splátka KC vo výške 6% z celkovej kúpnej ceny pri podpise Rezervačnej zmluvy,
2. splátka kúpnej ceny za pozemok najneskôr do 3 dní od podpísania Kúpnej zmluvy na vo výške 103.020,- Eur (cena závisí od veľkosti pozemku a pozemok kupujete do osobného vlastníctva). 
3. splátka KC za rodinný dom vo výške 40% po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu rodinného domu a vydaní stavebného povolenia na rodinný dom
5. splátka KC vo výške 40% najneskôr do 14 dní od ukončenia hrubej stavby a zápisu rozostavaného rodinného domu na príslušný list vlastníctva; hrubou stavbou sa rozumie: základová platňa, obvodové murivo, strešná konštrukcia vrátane strešnej krytiny, vnútorné priečky 
6. splátka KC vo výške 20% s DPH z kúpnej ceny najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia budúceho predávajúceho o nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a zároveň od predloženia listu vlastníctva so zapísaným skolaudovaným domom.

Rodinné domy sa nachádzajú na začiatku obce Mlynica. Z obce je výborná dopravná dostupnosť - do 5 km napojenie na diaľnicu D1, priamo v obci sa nachádza letisko pre malé lietadlá a letisko Poprad Tatry je vzdialené 5 km. Obec sa nachádza na hranici TANAPu, 10 km od mesta Poprad a 8 km od mesta Vysoké Tatry. Dynamicky rozvíjajúci sa región s potenciálom rastu cien púta pozornosť nielen tých, ktorí hľadajú bývanie, ale rovnako aj tých, ktorí majú záujem o kúpu investičnej nehnuteľnosti.
Obec s kompletnou občianskou vybavenosťou je vo výbornej dostupnosti turisticky obľúbených destinácií. Pokojné bývanie v novovytvorenej časti obce v obklopení prírody s očarujúcim výhľadom na Vysoké Tatry a Kráľovú hoľu osloví aj tých najnáročnejších klientov.

Lokalita nehnuteľnosti

Nie je k dispozícii